Προσθετική κατασκευή, εκτύπωση 3D

Η προσθετική κατασκευή επιτρέπει την άμεση μετατροπή των σχεδιαστικών δεδομένων σε πλήρως εκτελέσιμα αντικείμενα. Με τη βοήθεια της εκτύπωσης 3D είναι δυνατή η κατασκευή αντικειμένων από άμμο, γυαλί, μέταλλο ή πλαστικό σταδιακά μέχρι να πάρουν την τελική τους μορφή.
 
Σε αρκετές περιπτώσεις, είναι αναγκαίο για τα συγκεκριμένα αντικείμενα να επεξεργαστούν με θερμότητα μετά την εκτύπωση. Η Nabertherm προσφέρει λύσεις από τη σκλήρυνση των δοκών προκειμένου να διατηρήσουν τη μηχανική αντοχή τους, μέχρι κλίβανους κενού, στους οποίους τα αντικείμενα που είναι από μέταλλο φτάνουν σε θερμοκρασία πυροσυσσωμάτωσης, φιλτράρονται και τέλος υποβάλλονται σε κατεργασία βαφής και επαναφοράς.
 
Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα προϊόντων που αναπτύσσονται με τη διαδικασία της προσθετικής κατασκευής είναι μικρές παρτίδες καλουπιών, που παράγονται μέσω χύτευσης επενδύσεων. Η Nabertherm προσφέρει επίσης και πολυάριθμες λύσεις χύτευσης επενδύσεων, από την προθέρμανση καλουπιών κατασκευής πριν από την χύτευση, έως την επακόλουθη αποκήρωση των καλουπιών.

Download PDF